top of page

פרגולת אלומיניום מזכוכית

פרגולה מזכוכית היא פתרון פרקטי ועיצובי כאחד והיא תתאים במיוחד לאזור שבו נרצה אור מבלי לתת לגשם אפשרות להיכנס. הזכוכית שיכולה להתאים למצב זה הינה זכוכית חלבית בעובי 8-13 מ״מ לפחות או טריפלקס שקופה הבנויה שלושה חלקים.

 

הפרגולה נתמכת על קונסטרוקציה של פרופילי אלומיניום משוך והתוצאה פרגולה מזכוכית אטומה לכניסה של מים ומאוד יוקרתית, כאשר אין צורך בתחזוקה כלל ומראה ואיכות הפרגולה נשמרים לאורך שנים. חשוב לציין שייצור והתקנת פרגולה מזכוכית חייבת להיות מקצועית ויש לקחת בחשבון את כלל נתוני העומס והמפתחים המותרים להתקנה של פרגולה מהסוג הזה, מכיוון שמדובר על משקלים לא מבוטלים ויש ליישם תמיכות היכולות לשאת משקלים של זכוכית ולא כמו בפרגולות הצללה מאלומיניום

bottom of page