top of page

פרגולות אלומיניום במודיעין

מודיעין היא עיר מדהימה בעיניי ואנחנו עובדים בה המון. יש בה אוכלוסייה מאוד מגוונת וכך גם סיגנונות הפרגולות שאנחנו מציעים ללקוחות שלנו. במקרה הזה ירון הלקוח שלנו ביקש פרגולה ללא עמודים בכדי שיוכל ליהנות מהנוף ללא הפרעה. התאמנו לו פרגולה מאלומיניום יחודית הבנויה סרגלי הצללה בחפיפה מלאה וגם העברנו כבלי חשמל סמויים בתוך קורות הפרגולה לתליה של תאורה ומאוורר.

והתוצאה הסופית:

שלבי ההתקנה

פרגולת אלומיניום במודיעין
פרגולה תלויה במודיעין
פרגולות אלומיניום במודיעין
bottom of page