top of page

פרגולת אלומיניום על עמודים

פרגולה על עמודים אנחנו בונים בשני מצבים: האחד כאשר החוזק המכני מחייב זאת והשני כאשר הפרגולה ניראת יותר טוב עם עמודים. לדוגמה אם הפרגולה גדולה, מעל 4.50 אורך, אזי תומכי התליה נמצאים בקצה היכולת שלהם ואנו נשתמש בתמיכה של עמודים. מצב נוסף הוא כאשר הפרגולה נתונה לרוחות חזקות והלקוח מבקש להתקין גם סנטף להגנה מפני גשם - גם במקרה זה ניישם פרגולה עם עמודים מכיוון שהכוחות שפועלים על הקונסטרוקציה מאלומיניום הינם חזקים מאוד ויש להשתמש בעמודים לתמיכה מירבית.

 

ישנם מצבים נוספים בהם נשתמש בעמודים לעיגון הפרגולה והם כאשר הדבר מתאים מבחינה עיצובית. העמודים שלנו בנויים אלומיניום במידות 10/10 וניתן אף לעבות אותם עם חיפוי מהצד ולהקנות לפרגולה מראה עץ כמו בדוגמה כאן:

 פרגולת אלומיניום על עמודים אלמיניום 10/10
פרגולת אלומיניום על עמודים
bottom of page