top of page

פרגולות אלומיניום ברמת גן

בסרטון הבא בנינו פרגולת הצללה מאלומיניום יפיפיה, לבנה ומוארת בעיר רמת גן. הפרגולה בנויה קורות מקבילות חזקות במוסדות 12/4 וקורה מרכזית תומכת במידות 15/5 עם עמודים בעובי 10/10. אני מדגיש את נושא מידות וחוזק הפרופילים שאנחנו משתמשים בהם בכדי שתדעו שאתם מקבלים פרגולה שהיא לא רק מאלומיניום ללא תחזוקה, אלא גם פרגולה חזקה מאוד שתעמוד ברוחות ובתנאי אקלים קשים במשך עשרות שנים בהתחייבות.

bottom of page